Diorama Divljač hrvatskih krajeva

Lovački muzej Hrvatskog lovačkog saveza čuvar je kulturne baštine hrvatskih lovaca. U skladu s osnovnom zadaćom HLS-a, a to je briga o divljači i ostalim životinjskim vrstama i pticama te čuvanje njihovih prirodnih staništa, zadaća je Lovačkog muzeja obrazovanje lovaca i ostali građana, upoznavanje s lovačkim običajima i tradicijom te očuvanje artefakata i ostale povijesne građe kao dijela hrvatske povijesne baštine i kulture.

Stoga nas i ove godine na Sajmu Lov, ribolov, priroda, turizam očekuje diorama preparirane divljači, sa naglaskom na gorsko-planiniski biljni i životinjski svijet. Izložba, koja svake godine plijeni pažnju posjetitelja, postavit će se na 40-ak četvornih metara sajamske površine.

Galerija slika