Radno vrijeme, ulaznice i parking

Međunarodni sajam Priroda, lov, ribolov, turizam odgađa se za listopad 2021.g.